Profil

Vi er et advokatkontor, der er:

  • Hæderlige
  • Hurtige
  • Hjælpsomme
  • Utraditionelle
  • Uafhængige
  • Rimelige og
  • Nede på jorden
  • Vi taler almindeligt dansk og ringer tilbage og

Advokat Birgit M. Lemvigh er beskikket af Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet. Advokatansvarsforsikring er tegnet i Tryg med en forsikringssum på kr. 4.175.000,00 og med garantiordning.
 
Advokat Birigt M. Lemvigh er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens § 126.

Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk.
Advokatfirmaet Birgit M. Lemvigh ApS    C. L. Ibsensvej 25    2820  Gentofte    Tlf: 3312 0300    Fax: 3312 1800    advokat@lemvigh.dk    CVR-nummer: 15 18 32 92